Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2017-12-14 - Informacja dotycząca obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2017-12-14 - Informacja dotycząca obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

    Obowiązywała od 2017-12-14 09:11:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Informacja dotycząca obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.pdf".