Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 rok

    Obowiązywała od 2017-12-08 13:27:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 186 17.pdf".