Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Obowiązywała od 2017-11-23 13:56:12 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 185 17.pdf".