Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-09 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 107/2 o pow. 4,1412 ha w trybie przetaru ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-09 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 107/2 o pow. 4,1412 ha w trybie przetaru ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2017-11-09 10:23:39 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 179 17.pdf".