Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-10-31 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk na XXIX sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-10-31 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk na XXIX sesję

    Obowiązywała od 2017-11-09 10:13:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 176 17.pdf".