Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-09-06 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: "Zakup i dostawę węgla dla Urzędu Miasta Brańsk na sezon 2017/2018"."