Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-08-23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-08-23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

    Obowiązywała od 2017-08-30 10:36:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.