Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-08-23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-08-23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku

    Obowiązywała od 2017-08-30 10:35:05 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.