Historia zmian strony "Uchwała Nr XXVI/126/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-08-09 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 r."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXVI/126/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-08-09 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 r.

    Obowiązywała od 2017-08-11 08:05:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.