Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-07-24 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku na odcinku od km 0+000 do km 0+286"."