Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-07-24 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańska"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-07-24 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Brańska

    Obowiązywała od 2017-07-27 11:28:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 154 17.pdf".