Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-07-18 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1841 o pow. 421 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-07-18 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1841 o pow. 421 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2017-07-27 11:23:58 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.