Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 rok

    Obowiązywała od 2017-07-27 11:19:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.