Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-26 w sprawie przyjęcia darowizny"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-26 w sprawie przyjęcia darowizny

    Obowiązywała od 2017-07-27 11:17:32 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.