Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-26 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXIV sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-26 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXIV sesji

    Obowiązywała od 2017-07-27 11:16:01 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.