Historia zmian strony "Zarządzenia"

  1. Tytuł: Zarządzenia

    Obowiązywała od 2016-11-28 18:59:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Administrator Administrator

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.