Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-19 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Miasta Brańsk na XXIV sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-19 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Miasta Brańsk na XXIV sesję

    Obowiązywała od 2017-07-04 13:39:00 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.