Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-12 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXIII sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-12 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXIII sesji

    Obowiązywała od 2017-07-04 13:36:15 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 145 17.pdf".