Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brańsku"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-06-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brańsku

    Obowiązywała od 2017-07-04 13:32:14 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.