Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-05-30 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych niueograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych ..."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-05-30 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych niueograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych ...

    Obowiązywała od 2017-07-04 13:25:39 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 140 17.pdf".