Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-05-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-05-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

    Obowiązywała od 2017-07-04 13:20:30 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 139 17.pdf".