Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-04-18 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Bransk za I kwartał 2017r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-04-18 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Bransk za I kwartał 2017r.

    Obowiązywała od 2017-04-27 12:03:20 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 134 17.pdf".