Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu mieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu mieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

    Obowiązywała od 2017-04-27 11:59:50 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.