Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-04-14 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-04-14 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

    Obowiązywała od 2017-04-27 11:58:11 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 131 17.pdf".