Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-03-29 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym ..."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-03-29 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym ...

    Obowiązywała od 2017-04-27 11:55:00 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 130 17.pdf".