Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2017-03-23 - Zaproszenie na posiedzenie Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospopdarki Lokalnej w dniu 28 marca 2016 r. godz. 14.00"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2017-03-23 - Zaproszenie na posiedzenie Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospopdarki Lokalnej w dniu 28 marca 2016 r. godz. 14.00

    Obowiązywała od 2017-03-24 09:28:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.