Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-02-27 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXI sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-02-27 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XXI sesji

    Obowiązywała od 2017-03-06 09:56:30 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.