Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-02-24 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za IV kwartał 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-02-24 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za IV kwartał 2016 r.

    Obowiązywała od 2017-03-06 09:55:22 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.