Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-02-21 w sprawie przyjęcia darowizny własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki 7 oraz podjęcia działań zmierzających do nabycia do zasobu Gm. M. Brańsk"