Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-01-10 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2017 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-01-10 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2017 rok

    Obowiązywała od 2017-01-10 13:08:21 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.