Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-12-19 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XX sesję Rady Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-12-19 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XX sesję Rady Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2017-01-10 13:03:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.