Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-12-06 w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie utworzęnia odrębnego obwodu głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego"