Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-11-23 w sprawie powołania komisji przetargoiwej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...""

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-11-23 w sprawie powołania komisji przetargoiwej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych..."

    Obowiązywała od 2017-01-10 12:54:07 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.