Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-10-10 w sprawie przygotowania projektu uchwały na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-10-10 w sprawie przygotowania projektu uchwały na XVIII sesję Rady Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-13 17:01:57 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20161123_084110.pdf".