Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-10-04 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-10-04 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:59:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.