Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-09-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XVI sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-09-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XVI sesję

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:49:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20161123_083411.pdf".