Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-08-10 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I pół. 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-08-10 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I pół. 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:47:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_121951.pdf".