Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-07-25 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za II kwartał 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-07-25 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za II kwartał 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:46:17 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_121608.pdf".