Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-07-07 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XVI sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-07-07 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XVI sesji

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:44:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_121301.pdf".