Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-07-01 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-07-01 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:43:27 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_121100.pdf".