Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-05-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XV sesję."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-05-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XV sesję.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:40:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_094502.pdf".