Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-04-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-04-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:38:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160906_132841.pdf".