Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-04-12 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XIV sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-04-12 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z XIV sesji

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:35:05 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160906_132345.pdf".