Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-03-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2015 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-03-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2015 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:27:54 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160906_131600.pdf".