Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-02-29 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-02-29 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:17:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160906_123709.pdf".