Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-02-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-02-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:16:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160906_123524.pdf".