Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-02-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XIII sesję Rady Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-02-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał na XIII sesję Rady Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:15:22 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "37434_20160906_122552.pdf".