Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-01-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-01-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 rok

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:14:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160211_105729.pdf".