Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-01-28 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod2071/3, 2076/3, 2077/3"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-01-28 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod2071/3, 2076/3, 2077/3

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:13:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160211_105609.pdf".