Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-01-07 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2016 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-01-07 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2016 rok

    Obowiązywała od 2016-12-13 15:30:05 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "37434_20160119_110345.pdf".